Uncategorized

FİKİR AYRILIKLARI İYİDİR: YARATICI OLMANIZI SAĞLAR

fikir ayriliklari

Fikir ayrılıkları her yerdedir. Sosyal medyada veya gecenin bir vakti televizyon programlarında din ve politika gibi konularla ilgili hiç bitmeyen tartışmalar görürüz. Ya bu anlaşmazlıklar verimliyse?

fikir ayriliklari

Yapıcı olmaları şartıyla fikir ayrılıkları yaratıcılık ve gelişim için gereklidir. Amerika yeni ve eski fikirlerin sentezlenmesi sayesinde bulunabildi. Bu fikirler uzlaşmıyordu fakat farklı perspektiflerle melez fikiler yaratıldı. Görünüşe göre yapıcı fikir ayrılıkları, bizi farklı uluslara bölen anlaşılması zor sağlık konularını bile çözebilir.

Başarılı bir şekilde yapıcı fikir ayrılıklarını yürütebilmenin iki aşaması var: kurallar ve konuşma.

Birinci aşama iletişimin tarafları için kurallar belirlemektir. Tartışma için beklentiler, saygı ve birlik duygusu ortaya çıkarmalıdır. Tartışmanın tüm taraflarının aşağıdaki kurallara uyarak çalışmaya istekli olmaları zorunludur.

  • Saygılı bir dil kullanın (bağırmayın, kişilere yönelik saldırılarda bulunmayın)
  • Bilginin tüm taraflar için kolayca işe yarar ve doğru olmasını sağlayın
  • Sorulara dürüstçe cevap verin
  • Yeni çözümler geliştirin
  • Temel insan haklarına saygılı olun
  • Çözümleri uygulayarak test edip değerlendirin

Yapıcı Fikir Ayrılıkları Dehalar İçin Bir Araç Olabilir

 Yakından bakın, yaratıcı dehaların geliştiği yerde yapıcı fikir ayrılıkları bulacaksınız. Örneğin, _________________

Ekonomi bilim bölümü geçtiğimiz asırda 28 Nobel kazanına ev sahipliği yaptı ve eğitsel bir aile oluşturdu. Buradaki rekabetçi ve mücadeleci araştırma bulguları ile yayımlanan makaleler tartışma için bir fırsat oldu. Fakat bu, alanı daha ileriye taşıyan şey oldu. Yaratıcı yeni teoriler öne sürüldü ve tartışıldı. Parasal politikalar, seçenekler, türevler ve modern maliyenin birkaç farklı yönleri — iyi ya da kötü– “Chicago Boys” (bir grup bilim insanı)’un buluşları ya da yenilikleridir. Neyse ki, bu günlerde grupları kadınları da içeriyor çünkü yetenek her şeyin üstünde tutuluyor. 

Yapıcı fikir ayrılıklarını yürütmenin ikinci aşaması konuşmanın açılmasıdır. Buradaki asıl önemli nokta taraflara birer itibarlı iş arkadaşlarıymış gibi davranmaktır. Tartışmalardan kaçının çünkü bu insanları faydalı olmayan tepkili ve yargılayıcı bir pozisyona sürükleyecektir. Herkesin ödün vermektense katılım sağlaması ve yeni fikirler geliştirmesi gereklidir. Her katılımcı aşağıdaki soruları sırayla cevaplamalıdır:

  • Elde etmek istediğimiz sonuçlar nedir?
  • Kaçınmak istediğimiz sonuçlar nedir?

 Herkesin cevabı dinlendikten sonra her katılımcı şunları yapmalıdır:

  • Detaylı bir şekilde olası çözümler önerin
  • Olası çözümlerin artı ve eksilerini değerlendirin

Her çözüm için olası geliştirme noktaları üzerine odaklanın. Herkesin çözüm önerisi hem kendisi hem de diğer katılımcılar tarafından değerlendirilmelidir. Benzer olumlu ve olumsuz çözümleri bir araya toplayın. Amaç fikirleri bir araya getirmektir. Bunu bir bebek yapmak gibi düşünebilirsiniz. Sadece “sizin” ya da “benim” değil “bizim” olan bir şeyler yaratın.

Herkesin elde etmek isteyeceği arzu edilen ortak bir görüş yaratmak için işbirliği yapın. Neyin çalışıp neyin çalışmadığını öğrenmek için deneyler ve değerlendirmeler yürütün. Uygun olacak şekilde ayarlamalar ve tekrarlar yapın. Yeni kombinasyonlar ve bağlantılar ürettiği için düşünce çeşitliliği yeniliğin gerekli bir özelliiğidir. 

Yapıcı Fikir Ayrılıkları Tarihin Seyrini Değiştirdi/Değiştiriyor

Dünya yapıcı fikir ayrılıklarının yaratıcı gücü tarafından hareket ettiriliyor. Elizabeth Cady Stanton ve Susan B. Anthony’nin sadece farklı güçlü yönlerini değil aynı zamanda kadınların nasıl oy hakkını elde ettikleriyle ilgili farklı fikirlerini de düşünün. Anthony kararlı bir lider ve zeki bir stratejistti fakat sıklıkla eleştirildi inatçı yöntemlerinden dolayı. Stranton gösterişli bir konuşmacı, yazar ve doğal topluluk kurucusuydu. Bu iki kadın görünüşte zıt becerilere sahip olmalarına rağmen beraber The National Woman’s Suffrage Association(Ulusal Kadın Oy Hakları Derneği)’da çalıştılar. Bu dernek kadınlara oy hakkı tanıyan 15. yasa değişikliğinin yapılmasına yol açmıştı. Onların ortak amaç ve kabiliyetleri tarihi değiştimelerini mümkün kıldı.

Aynı Değil Farklı Olan İnsanları Arayın

Arkadaş olduğumuz, dinlediğimiz ya da son girişimlerimizi sıklıkla sağladığımız insanlar inancımızı pekiştirir. Değişiklik işe yarar yeniliğim bir şeklidir. “Normal”in zıttıdır. Yeni fikirleri için öncelikle farklı olan insanlarla karşılaşmalısınız. Tabi ki tüm fikir ayrılıkları yapıcı olacak değil, fakat her yaratıcı ve yeni çözümler üretme girişimiyle beraber ilerleyebiliriz.  

Kaynak: http://www.lifehack.org/616339/conflict-is-good-for-you-it-helps-you-to-be-more-creative?ref=category_section_post_17853