Uncategorized

PROLETARYA NEDİR?

proletarya

Proletarya nedir, proletarya ne demek, proleter kimlere denir? Tüm bu soruların cevapları içeriğimizde…

proletarya

Proletarya Ne Demektir?

Latince proles kelimesinden gelen proletarya sosyal alt sınıfı tanımlayan bir terimdir ve bu sınıftan olan kişilere proleter adı verilmektedir. Bu kelime ilk kullanıldığı zamanlar insanları aşağılamak için kullanılıyordu ve oğullarından başka bir şeyi olmayanlar için kullanılıyordu. Fakat daha sonra özellikle Karl Marx‘tan sonra sosyolojik bir terim olarak kulanılmış ve işçi sınıfı için kullanılmıştır.

Proletarya için burjuva kelimesinin zıttı olarak tanımlayabiliriz.

Marksisizm’de Proletarya

Marksizim’de proletarya herhangi bir üretimde bulunmayan ve üretim araçları bulunmayan sınıfa verilen addır. Diğer bir deyiş ile proleter kişi ücret karşılığı çalışan işçidir. Daha da geniş bir tanım ile proletarya, tek çareleri kendi emek güçlerini belli bir miktar karşılığında satmak zorunda kalan ve mülksüzleşen insanların üretimdeki yerleri itibariyle oluşturdukları sosyolojik bir sınıftır.